1 Cisterna

Cisterna de Quart de Poblet (Entrada)En la plaça de l’Església de Quart de Poblet es conserva una de les poques cisternes d’origen medieval de la Comunitat Valenciana. Per les seues peculiaritats arquitectòniques i patrimonials, aquest element va ser declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) i Monument Històric Artístic Local, en 1981.

Actualment, aquest ancestral magatzem d’aigua ha canviat la seua funció hidrològica primitiva per la de ser un magatzem cultural, ja que és utilitzada com a sala d’exposicions. Aquests treballs de restauració i recuperació van respectar en tot moment l’estructura original. La cisterna es va construir, en algun moment entre els segles VIII i X, per a garantir el proveïment d’aigua als habitants de Quart de Poblet durant els mesos en els quals aquest recurs escassejava. El dipòsit s’omplia amb l’aigua que li arribava des del riu Turia, a través de la sèquia de Quart, després de passar sobre el barranc per l’aqüeducte dels Arcs.

Només s’omplia una vegada a l’any, al gener, quan l’aigua del riu està més freda. L’operació es perllongava durant dues nits, fins a les quatre de la matinada. No obstant açò, aquest ompliment bastava per a proveir a la població durant un any sencer, ja que la seua capacitat oscil·la entre els 500.000 i els 530.000 litres.

Aquest aljub medieval solament s’obria una vegada cada dotze mesos, per a procedir a la seua neteja i emblanquinat desinfectant. Aquesta operació se solia realitzar a la fi de desembre. Al peu de l’escala és on es trobaven les fonts d’on rajava l’aigua emmagatzemada en l’aljub. En l’actualitat, per aquestes mateixes escales construïdes fa catorze segles, és per on s’accedeix a la sala d’exposicions de l’interior de la cisterna.

Més informació: http://www.cult.gva.es/dgpa/documentacion/interno/164.pdf

_______________________________________________________________

Escales de la cisterna de Quart de PobletEn la plaza de la Iglesia de Quart de Poblet se conserva una de las pocas cisternas de origen medieval de la Comunitat Valenciana. Por sus peculiaridades arquitectónicas y patrimoniales, este elemento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico Artístico Local, en 1981.

Actualmente, este ancestral almacén de agua ha cambiado su función hidrológica primitiva por la de ser un almacén cultural, puesto que es utilizada como sala de exposiciones. Estos trabajos de restauración y recuperación respetaron en todo momento la estructura original. La cisterna se construyó, en algún momento entre los siglos VIII y X, para garantizar el abastecimiento de agua a los habitantes de Quart de Poblet durante los meses en los que este recurso escaseaba. El depósito se llenaba con el agua que le llegaba desde el río Turia, a través de la acequia de Quart, tras pasar sobre el barranco por el acueducto de Los Arcos.

Sólo se llenaba una vez al año, en enero, cuando el agua del río está más fría. La operación se prolongaba durante dos noches, hasta las cuatro de la madrugada. Sin embargo, este llenado bastaba para abastecer a la población durante un año entero, puesto que su capacidad oscila entre los 500.000 y los 530.000 litros.

Este aljibe medieval solamente se abría una vez cada doce meses, para proceder a su limpieza y encalado desinfectante. Esta operación se solía realizar a finales de diciembre. Al pie de la escalera es donde se encontraban las fuentes de donde manaba el agua almacenada en el aljibe. En la actualidad, por estas mismas escaleras construidas hace catorce siglos, es por donde se accede a la sala de exposiciones del interior de la cisterna.

Más información: http://www.cult.gva.es/dgpa/documentacion/interno/164.pdf

_______________________________________________________________

In Plaza de la Iglesia (Quart de Poblet) is preserved one of the few medieval cisterns of Valencia. Due its architectural and patrimonial features, it was declared of Cultural Interest and Local Historic and Artistic Monument in 1981.

Today, this ancient water storage has changed its original hydrological function to a cultural one, since it is used as an exhibition hall. The works of restoration and recovery respected at all times the original structure. The cistern was built somewhere in time between the eighth and tenth centuries, to ensure water supply for the inhabitants of Quart de Poblet during the months in which this resource was scarce. The tank was filled with water that came from the Turia River, through the ditch Quart, after passing over the ravine by the Arcs aqueduct.

It was filled only once for year, in January, when the river water is colder. The operation lasted for two nights. However, there was enough water to provide the population for a whole year, because its capacity ranged from 500,000 and 530,000 liters.

This medieval cistern was opened only once every twelve months to carry out cleaning and disinfecting liming. This operation was usually performed in late December. At the foot of the stairs is where the sources of flowing water stored in the tank were. Today, this stairs built fourteen centuries ago, are used to access the exhibition hall inside the tank.

Learn more: http://www.cult.gva.es/dgpa/documentacion/interno/164.pdf

Interior Cisterna de Quart de Poblet

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s